Skip to main content

Gruppresor till nya spännande resmål

Upptäck nya och annorlunda resmål med First Class Travel. Boka den skäddarsydda gruppresan med oss.

FCT - Företagsresor - Gruppresor

Skräddarsydda gruppresor - Vi arrangerar gruppresor för företag, föreningar, kompisgäng och andra grupper. Utifrån era intressen och önskemål arrangerar vi studie- och temaresor, personal- och kundresor över hela världen. Se våra gruppresor för inspirerande förslag. OBS! Det går inte att anmäla endast t ex 2 personer då detta inte är gruppresor i den bemärkelsen...


För din trygghet
  • IATA logo
  • Vi har även ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet
  • SRF logo