Om First Class Travel

Om oss

Välkommen till First Class Travel

First Class Travel betyder kvalitet och standard. Vi är ett fristående reseföretag sedan 20 år tillbaka, specialiserade på att skräddarsy researrangemang över hela världen. Våra kunder är bland annat privatkunder, företag, resebyråer och föreningar. Honnörsorden i vårt reseskapande är: Personlig service, flexibilitet och kreativitet. Tack vare vår egen omfattande erfarenhet i kombination med ett globalt kontaktnät kan vi bidra med ingredienser som kryddar din resa ytterligare.

 

Kundreferenser

Så här tycker våra kunder

”Vi har sedan många år låtit First Class Travel arrangera alla typer av resor för vår räkning. Rena flygresor till olika destinationer inom Europa samt återförsäljarresor med leverantörs- och fabriksbesök i USA och Ryssland. För oss har det bidragit till stora tidsbesparingar och ett gott renommé genom väl genomförda researrangemang för våra återförsäljare.”

Catarina Roos, resesamordnare, Söderberg & Haak

”Vi är oerhört nöjda med våra personalresor som First Class Travel hjälpt till att planera och genomföra. Det har verkligen inte varit standardmässiga besök eller aktiviteter. Reseuppläggen är alltid väl genomtänkta och det är en stor bonus att ha med en kunnig reseledare och guide som styr upp allt på resan”.

Mats Nertlinge, VD Macab AB

 

”Jag har fått hjälp med komplicerade flyg- och affärsresor där det är superviktigt med flexibilitet och snabb service. Det har First Class lyckats oerhört bra med!"

Peter Rådqvist, Bactiguard AB

 

”Jag reser ofta till Asien och USA på kundbesök och är väldigt beroende av att få omedelbar hjälp med ombok-
ningar av flyg och hotell. Hos First Class Travel får jag alltid personlig och professionell service.”

Fredrik Mölzer, Industrilås

 

Dataskyddspolicy

First Class Travels dataskyddspolicy

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi på First Class Travel hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Genom att beställa eller använda First Class Travels tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att First Class Travels använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor.

Information som du ger till oss
 Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig


När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Historisk information – tidigare köp av våra tjänster och deltagande på möten.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.

Du kan lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Vi kommer meddela om sådan uppdatering på www.firstclasstravel.se och även upplysa om vilka ändringarna vi gjort i Integritetspolicyn.

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas.


För din trygghet
  • IATA logo
  • Vi har även ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet
  • SRF logo