Skip to main content

Skräddarsydda gruppresor

Vi arrangerar gruppresor för företag, föreningar, kompisgäng och andra grupper. Utifrån era intressen och önskemål arrangerar vi studie- och temaresor, personal- och kundresor över hela världen. Se våra gruppresor för ett par inspirerande förslag. OBS! Det går inte att anmäla endast t ex 2 personer då detta inte är gruppresor i den bemärkelsen.

Se våra gruppresor

 


För din trygghet
  • IATA logo
  • Vi har även ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet
  • SRF logo